www.brdjo.com Начало  ::  Връзки  ::  Login
Песнопойка
Съдържание  ::  Настройка  ::  Акорди  ::  Таблатури
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ АККОРДОВ ГИТАРОЙ АППЛИКАТУРЫ

Hа протяжении многих лет человечество пыталось раскрыть тайну УНИВЕРСАЛЬ- НОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЯ АККОРДОВ для гитары. В застойные времена в любом магазине культтоваров можно было приобрести "определитель аппликатуры аккордов" - слож- ное механическое изделие, состоящее из дюралюминиевых пластины и диска с про- резями. Вращая диск, можно было определить несколько основных видов аккордов в любой из тональностей. Идея сама по себе неплохая, но сложные аккорды по этому прибору определить было нельзя. Предпринимались также попытки собрать все су- ществующие аккорды в один каталог. Автор данной статьи в свое время долго го- нялся за книгой "5000 аккордов для шестиструнной гитары" издательства "EDITIO MUSICA BUDAPEST" и добыл-таки ее, но многих нужных аккордов там так и не ока- залось.

И ето, след сложни теоретически изисквания тази Велика Тайна най-накрая е била разкрита. Не желая да я занеса с мен в гроба, понеже зная колко велики трудове се опитват да намерят нужния акорд, а искам да я споделя с всички китаристи. И така, предлагам на Вашето внимание моя скромен труд:

Както авторът на тази статия е открил за себе си, използвайки класическата теория на музиката, съществуват седем основни ноти:

  до     ре     ми     фа     сол     ла     си  
или в буквеното им означение:
C D E F G A B

Тук веднага искам да направя уговорката, че нотата "Си" ще обозначавам с буквата "В". А това мнение според мед е логично, защото както след буквата "А" следва "В", така и след нотата "Ла" следва "Си". Въобще, да се обозначава нотата "Си" с буква "H" са го измислили немците, които искат да ни заблудят и по този начин да си отмъстят за поражението във Великата Отечествена война. Англичаните, американците и въобще цялото прогресивно човечество обозначават нотата "си" с буквата "B".

Продължаваме този ред нататък и ще номерираме всяка нота по реда, запозвайки с нотата "до":

  C     D     E     F     G     A     B     C     D     E     F     G     A  
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13  

Тези цифри се наричат степени на звукореда, а върху тях се градят всички акорди.

В класическата музика тези степени се наричат по следния начин (по принцип, не е задължително да ги знаете, но е желателно, тъй като те често се срещат в музикалната литература):

 1. тоника (прима)
 2. секунда
 3. терца
 4. кварта
 5. квинта
 6. секста
 7. септима
 8. октава
 9. нона
 10. децима
 11. ундецима
 12. секдецима
 13. терцдецима

Прост акорд, които се обозначава само с една буква, се нарича мажорно тризвучие. Затова и се нарича тризвучие, защото се състои само от три звука. Тези звуци са тоника, терца и квинта, т.е. първа, трета и пета степен. Затова може със сигурност да се твърди, че в акорд, който се обозначава с буква "C" (до-мажор) влизат нотите "до", "ми" и "сол". Тези, които знаят къде се намират тези ноти на китарния гриф, могат без усилие да поcтроят различните варианти на акорда до-мажор:

       6  5  4  3  2  1 - номер на струна
       |  |  |  о5  |  о3
      --|----|----|----|----|----|--   -
       |  |  |  |  х1  |  I   |
 Вар.1   --|----|----|----|----|----|--    |
       |  |  х3  |  |  |  II   >  номер на прагче
      --|----|----|----|----|----|--    |
       х5  х1  |  |  |  |  III  |
      --|----|----|----|----|----|--   -
Знак "х" означава, че на това място струната трябва да се натисне с пръст, а цифрата до него - номер степен на акорда. Знак "о" означава свободна струна.
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       x5  x1  |  |  |  х5  III
      --|----|----|----|----|----|--
 Вар.2   |  |  |  |  |  |  IV
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  x5  x1  x3  |   V
      --|----|----|----|----|----|--
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       x1  |  |  |  x5  x1  VIII
      --|----|----|----|----|----|--
 Вар.3   |  |  |  x3  |  |   IX
      --|----|----|----|----|----|--
       |  x5  x1  |  |  |    X
      --|----|----|----|----|----|--

Ако в обозначението на акорда има буква "m", то това е минорен акорд. Например, акорд Cm - това е минорно тризвучие, което се отличава от мажорното само по това, че третата степен в него е понижена с половин тон. А на китарния гриф трябва да се премести третата степен с едно прагче нагоре, и ще получим вместо "до-мажор" акорд "до-минор":

       6  5  4  3  2  1 - номер на струна
       |  |  |  о5  |  -
      --|----|----|----|----|-------   -
       |  |  x(m) |  х1  -  I   |
 Вар.1   --|----|----|----|----|-------    |
       |  |  |  |  |  -  II   >  номер на прагче
      --|----|----|----|----|-------    |
       х5  х1  |  |  |  -  III  |
      --|----|----|----|----|-------   -
Буквата "m" означава понижена трета степен, която превръща акорда в минорен. В този вариант първа струна ще трябва да се заглуши, защото третата степен е била на свободна първа струна, и няма по-горни прагчета.
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       x5  x1  |  |  |  х5  III
      --|----|----|----|----|----|--
 Вар.2   |  |  |  |  x(m) |  IV
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  x5  x1  |  |   V
      --|----|----|----|----|----|--
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       x1  |  |  x(m) x5  x1  VIII
      --|----|----|----|----|----|--
 Вар.3   |  |  |  |  |  |   IX
      --|----|----|----|----|----|--
       |  x5  x1  |  |  |    X
      --|----|----|----|----|----|--

Ако акордът има в обозначението си някаква цифра, то това означава добавяне на съответната степен. Например, акордът C6 има освен 1-ва, 3-та и 5-та степен още и 6-та степен (нота "ла"). Може да се добавят не една, а повече степени. Тогава в обозначението на акорда те се разделят с знак "/". Например, акордът С6/9 се състои от 1-ва, 3-та, 5-та, 6-та и 9-та степени. (9-та степен - това е нота "ре"):

       6  5  4  3  2  1 - номер на струна
       |  |  о9  |  |  о3
      --|----|----|----|----|----|--   -
       |  |  |  |  х1  |  I   |
 Вар.1   --|----|----|----|----|----|--    |
       |  |  |  о6  |  |  II   >  номер на прагче
      --|----|----|----|----|----|--    |
       х5  х1  |  |  |  |  III  |
      --|----|----|----|----|----|--   -
Знак "х" означава, че на това място струната трябва да се натисне с пръст, а цифрата до него - номер степен на акорда. Знак "о" означава свободна струна.
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       x5  |  |  |  |  |  III
      --|----|----|----|----|----|--
 Вар.2   |  |  |  |  |  |  IV
      --|----|----|----|----|----|--
       |  х9  x5  x1  х3  х6  V
      --|----|----|----|----|----|--
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  |  |  x1  VIII
      --|----|----|----|----|----|--
 Вар.3   |  |  |  x3  |  |   IX
      --|----|----|----|----|----|--
       х9  x5  x1  |  х6  |    X
      --|----|----|----|----|----|--

Ако в обозначението на акорда се среща "+" или "-" ("#" или "b"), то това означава че съответната степен трябва да се повиши или понижи с половин тон, т.е. на китарния гриф да се пренесе с едно прагче съотчетно надолу или нагоре. Например, акордът C5+ - това е "до-мажор" с повишена пета степен:

       6  5  4  3  2  1 - номер на струна
       |  |  |  |  |  о3
      --|----|----|----|----|----|--   -
       |  |  |  x5+ х1  |  I   |
 Вар.1   --|----|----|----|----|----|--    |
       |  |  х3  |  |  |  II  |
      --|----|----|----|----|----|--    > номер на прагче
       |  х1  |  |  |  |  III  |
      --|----|----|----|----|----|--    |
       x5+ |  |  |  |  |  IV  |
      --|----|----|----|----|----|--   -
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       |  x1  |  |  |  |  III
      --|----|----|----|----|----|--
Вар.2    x5+ |  |  |  |  x5+ IV
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  x1  x3  |   V
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  x5+ |  |  |   VI
      --|----|----|----|----|----|--
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       x1  |  |  |  |  x1  VIII
      --|----|----|----|----|----|--
 Вар.3   |  |  |  x3  x5+ |   IX
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  x1  |  |  |    X
      --|----|----|----|----|----|--
       |  x5+ |  |  |  |   XI
      --|----|----|----|----|----|--

Може би не всички от тези акорди е удобно да се хванат на грифа, те са показани само в качеството си на примери. По-надолу ще ви покажа как да намирате най-удобните варианти.

Не искам повече да ви затормозявам с описание на всевъзможните акорди. Да повторим само общия принцип на тяхното построяване:

 • Акорд, обозначен с една буква, се състои от първа, трета и пета степени;
 • В акорд с буква "m", третата степен е повдигната с едно прагче нагоре;
 • Акорд, имащ в обозначението си цифра, означава добавяне на съответната степен (изключение има само за цифрата "4". Присъствието й означава, че третата степен се заменя с четвърта)
 • Акорд, имащ в обозначението си плюс или минус, означава преместване на съответната степен с едно прагче надолу или нагоре.

  А как находить эти ступени на грифе? Если мы знаем,где находится хотя бы
одна из ступеней, то остальные найти довольно просто. Как установил автор дан-
ной статьи, при перемещении с шагом в один лад вниз по любой струне ступени
меняются в следующем порядке:

1 (тоника)
9- (уменьшенная нона)
9 (чистая нона)
9+, она же "m" (увеличенная нона совпадает с уменьшенной минорной терцией)
3 (мажорная терция)
4, она же 11 (кварта совпадает с ундецимой)
5- (уменьшенная квинта)
5 (чистая квинта)
5+ (увеличенная квинта)
6, она же 13 (секста совпадает с терцдецимой)
7 (чистая септима)
7+ (увеличенная септима)
1 (тоника)
....
и так далее.

  Так как гитарные струны имеют фиксированную настройку относительно друг
друга, то и относительное расположение ступеней на всем грифе строго фиксиро-
вано. апример, если найти первую ступень на каком-то из ладов первой струны,
то на второй струне на этом же ладу будет пятая ступень, и т. д. Это дает воз-
можность, зная аккорд в одной тональности, построить аккорд того же типа в
другой тональности, перенеся его по грифу на определенное количество ладов
вверх или вниз. При этом форма самого аккорда не изменяется. апример, сравним
аккорды "до-мажор" и "ре-мажор", у которых тоника на первой струне:

       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
  C    x1  |  |  |  x5  x1  VIII
      --|----|----|----|----|----|--
"До-мажор"  |  |  |  x3  |  |   IX
      --|----|----|----|----|----|--
       |  x5  x1  |  |  |    X
      --|----|----|----|----|----|--
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
  D    x1  |  |  |  x5  x1   X
      --|----|----|----|----|----|--
"Ре-мажор"  |  |  |  x3  |  |    XI
      --|----|----|----|----|----|--
       |  x5  x1  |  |  |    XII
      --|----|----|----|----|----|--
Как мы здесь видим, форма аккорда и взаиморасположение ступеней сохрани- лись, изменились только номера ладов. В первом случае тоника (нота "до") нахо- дится на восьмом ладу первой струны, а во втором случае тоника (нота "ре") на- ходится на десятом ладу. А если абстрагироваться от ладов, то можно найти ак- корд этого типа для любой тональности. апример, мы хотим построить аккорд F ("фа-мажор") того же типа, то есть с тоникой на первой струне. Пользуясь при- ложением 1, находим тонику (ноту "фа") на первой струне. Она находится на пер- вом ладу (и на тринадцатом тоже, но там брать не очень удобно). Зная форму ак- корда, строим его от первого лада и получаем искомый "фа-мажор"
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
  F    x1  |  |  |  x5  x1   I
      --|----|----|----|----|----|--
"Фа-мажор"  |  |  |  x3  |  |    II
      --|----|----|----|----|----|--
       |  x5  x1  |  |  |    III
      --|----|----|----|----|----|--
А теперь разовьем эту идею еще дальше. Представим себе бесконечный вир- туальный гитарный гриф. Зная взаиморасположение ступеней, заполним все его ла- ды, начиная, скажем, с первой ступени на первой струне:
       6    5    4    3    2    1

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       1    4(11)   7    9+(m)   5    1
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       9-    5-    7+    3    5+    9-
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       9    5    1    4(11)  6(13)   9
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
      9+(m)   5+    9-    5-    7    9+(m)
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       3    6(13)   9    5    7+    3
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
      4(11)   7    9+(m)   5+    1    4(11)
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       5-    7+    3    6(13)   9-    5-
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       5    1    4(11)   7    9    5
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       5+    9-    5-    7+   9+(m)   5+
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
      6(13)   9    5    1    3    6(13)
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       7    9+(m)   5+    9-   4(11)   7
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       7+    3    6(13)   9    5-    7+
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       1    4(11)   7    9+(m)   5    1
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       9-    5-    7+    3    5+    9-
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       9    5    1    4(11)  6(13)   9
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
      9+(m)   5+    9-    5-    7    9+(m)
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       3    6(13)   9    5    7+    3
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       4    7    9+(m)   5+    1    4(11)
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       5-    7+    3    6(13)   9-    5-
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       5    1    4    7    9    5
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       5+    9-    5-    7+   9+(m)   5+
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
      6(13)   9    5    1    3    6(13)
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       7    9+(m)   5+    9-   4(11)   7
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       7+    3    6(13)   9    5-    7+
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
       1    4(11)   7    9+(m)   5    1
      --|--------|--------|--------|--------|--------|--
         ... и така нататък до безкрай
Мы получили таблицу взаиморасположения ступеней (ТВС) на гитарном грифе. С помощью этой таблицы можно вычислить любой, даже самый сложный аккорд. апример, нужно построить аккорд A7/9- 1. определяем, какие ступени входят в этот аккорд: 1-я, 3-я, 5-я, 7-я и по- ниженная 9-я. 2. выбираем, на какой струне будет тоника. 3. с помощью таблицы находим на этой струне цифру "1" 4. ищем поблизости на остальных струнах цифры "3", "5", "7" и "9-" в произ- вольном порядке так, чтобы аккорд было удобней взять. 5. пользуясь приложением 1, находим лад, на котором находится тоника на выбранной струне - аккорд вычислен! Допустим, тоника будет на шестой струне. Пользуясь таблицей, находим ва- рианты аккордов:
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|------------
       |  |  |  x9- -  -
      --|----|----|----|------------
вар.1    |  x3  |  |  -  -
      --|----|----|----|------------
       x1  |  x7  |  -  -
      --|----|----|----|------------
       6  5  4  3  2  1
      --|---------|----|----|----|--
       x1  -  x7  |  x5  |
      --|---------|----|----|----|--
вар.2    |  -  |  x3  |  x9-
      --|---------|----|----|----|--
       |  -  |  |  |  |
      --|---------|----|----|----|--
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|-------
       x1  |  |  |  |  -
      --|----|----|----|----|-------
       |  |  |  x3  |  -
      --|----|----|----|----|-------
вар.3    |  x5  |  |  |  -
      --|----|----|----|----|-------
       |  |  x9- |  x7  -
      --|----|----|----|----|-------
Вариантов может быть бесчисленное множество, хватило бы пальцев на левой руке. С помощью приложения 1 находим на шестой струне ноту "ля". Она находится на пятом ладу. умеруем лады для найденных вариантов:
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|------------
А7/9-    |  |  |  x9- -  -   III
      --|----|----|----|------------
       |  x3  |  |  -  -   IV
вар.1   --|----|----|----|------------
       x1  |  x7  |  -  -   V
      --|----|----|----|------------
       6  5  4  3  2  1
      --|---------|----|----|----|--
       x1  -  x7  |  x5  |   V
A7/9-   --|---------|----|----|----|--
       |  -  |  x3  |  x9-   VI
      --|---------|----|----|----|--
вар.2    |  -  |  |  |  |    VII
      --|---------|----|----|----|--
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|-------
       x1  |  |  |  |  -    V
A7/9-   --|----|----|----|----|-------
       |  |  |  x3  |  -    VI
      --|----|----|----|----|-------
вар.3    |  x5  |  |  |  -    VII
      --|----|----|----|----|-------
       |  |  x9- |  x7  -    VIII
      --|----|----|----|----|-------
Следует отметить, что не обязательно, чтобы в аккорд входили все ступени. Например, в первом варианте отсутствует 5-я ступень. Бывают аккорды, где от- сутствует даже сама тоника. Во втором и третьем вариантах удобнее брать аккорд без шестой струны, от этого его функция не меняется. Главное, чтобы в аккорде не было лишних ступеней. При построении аккорда с помощью ТВС не обязательно "плясать" от первой ступени, можно и от любой другой. апример, найдем аккорд Gm6 ("соль-минор с секстой"). В него входят 1-я ступень, пониженная 3-я ("m"), 5-я и 6-я. Вот от 6-й сту- пени и будем отталкиваться. Допустим, что она находится на 4-й струне. аходим в таблице цифру "6" на 4-й струне и рядом ищем "1", "m", и "5". Получаем ва- риант:
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       |  xm  |  |  |  |
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  x6  |  |  |
      --|----|----|----|----|----|--
       x1  |  |  xm  x5  x1
      --|----|----|----|----|----|--
Тоника здесь автоматически обнаружилась на 1-й (6-й) струне. С помощью при- ложения 1 определяем, что нота "соль" на первой струне находится на третьем ладу. Нумеруем лады и получаем искомый аккорд:
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       |  xm  |  |  |  |   I
 Gm6   --|----|----|----|----|----|--
       |  |  x6  |  |  |   II
      --|----|----|----|----|----|--
       x1  |  |  xm  x5  x1  III
      --|----|----|----|----|----|--
Пожалуй, удобнее его брать без 5-й и 6-й струн, тем более что эти ступени уже есть на 3-й и 1-й струнах. При помощи ТВС можно не только искать новые аккорды, но и анализировать уже имеющиеся. апример, помнится, в эхе GUITAR.SONGS кто-то приводил два варианта аккорда Е7 и спрашивал, какой из них правильный:
       6  5  4  3  2  1
       o  |  o  |  o  o
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  x  |  |    I
 E7    --|----|----|----|----|----|--
       |  x  |  |  |  |    II
      --|----|----|----|----|----|--
вар.1    |  |  |  |  |  |    III
      --|----|----|----|----|----|--
       6  5  4  3  2  1
       o  |  |  |  |  o
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  x  |  |    I
 E7    --|----|----|----|----|----|--
       |  x  x  |  |  |    II
      --|----|----|----|----|----|--
вар.2    |  |  |  |  x  |    III
      --|----|----|----|----|----|--

Използвайки приложение 1, определяме че нота "ми" (тониката на акорда) се намира на свободна шеста (първа) струна. С помощта на ТВС определяме, кои степени присъстват в тези акорди:

       6  5  4  3  2  1
       o1  |  o7  |  o5  o1
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  x3  |  |    I
 E7    --|----|----|----|----|----|--
       |  x5  |  |  |  |    II
      --|----|----|----|----|----|--
вар.1    |  |  |  |  |  |    III
      --|----|----|----|----|----|--
       6  5  4  3  2  1
       o1  |  |  |  |  o1
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  x3  |  |    I
 E7    --|----|----|----|----|----|--
       |  x5  x1  |  |  |    II
      --|----|----|----|----|----|--
вар.2    |  |  |  |  x7  |    III
      --|----|----|----|----|----|--

В тези варианти присъстват 1-ва, 3-та, 5-та и 7-ма степени. Следователно, и двата варианта са верни.

По този общ принцип се построяват и анализират акорди с помощта на ТВС. Още веднъж искам да подчертая, че всичко зависи от Вашата фантазия. Можете да използвате всякакви акорди, главното е произведението, което изпълнявате, да звучи така, както харесва на Вас и Вашите приятели. Не се страхувайте да експериментирате.

Желая на всички творчески успехи!

Андрей Антонов,
Севастопол

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Разположение на нотите върху китарния гриф
          6    5    4    3    2    1

          E    A    D    G    B    E
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
       I   F    A#(Bb) D#(Eb) G#(Ab) C    F
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
       II  F#(Gb)  B    E    A   C#(Db) F#(Gb)
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      III   G    C    F   A#(Bb)  D    G
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
       IV  G#(Ab) C#(Db) F#(Gb)  B   D#(Eb) G#(Ab)
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
       V   A    D    G    C    E    A
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
       VI  A#(Bb) D#(Eb) G#(Ab) C#(Db)  F   A#(Bb)
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      VII   B    E    A    D   F#(Gb)  B
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      VIII  C    F   A#(Bb) D#(Eb)  G    C
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
       IX  C#(Db) F#(Gb)  B    E   G#(Ab) C#(Db)
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
       X   D    G    C    F    A    D
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
       XI  D#(Eb) G#(Ab) C#(Db) F#(Gb) A#(Bb) D#(Eb)
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
       XII  E    A    D    G    B    E
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XIII  F   A#(Bb) D#(Eb) G#(Ab)  C    F
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XIV  F#(Gb)  B    E    A   C#(Db) F#(Gb)
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XV   G    C    F   A#(Bb)  D    G
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XVI  G#(Ab) C#(Db) F#(Gb)  B   D#(Eb) G#(Ab)
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XVII  A    D    G    C    E    A
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XVIII A#(Bb) D#(Eb) G#(Ab) C#(Db)  F   A#(Bb)
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XIX   B    E    A    D   F#(Gb)  B
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XX   C    F   A#(Bb) D#(Eb)  G    C
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XXI  C#(Db) F#(Gb)  B    E   G#(Ab) C#(Db)
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XXII  D    G    C    F    A    D
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XXIII D#(Eb) G#(Ab) C#(Db) F#(Gb) A#(Bb) D#(Eb)
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--
      XXIV  E    A    D    G    B    E
         --|-------|-------|-------|-------|-------|--

ПРИЛОЖЕHИЕ 2
FAQ (списък на често задаваните въпроси и техните отговори)

Въпрос: В обозначенията на акордите често се срещат всякакви тайнствени знаци от типа "sus", "аug", "dim" и други. Какво е това?
Отговор:
Csus - е същото като C4;
Caug - е същото като C5+;
Cdim (или C с кръгче) - това е намален акорд, същото като Cm6/5-;
Cmaj (или Cmaj7+) - е същото като C7+;
C със зачеркнато кръгче - полунамален акорд, същото като Cm7/5-.

Въпрос: Ако 4-та степен съвпада с 11-й, 6-я с 13-й, 9+ с минорна терца, то по какво се отличават акордите: С4 и С11; D6 и D13; E9+ и Em?
Отговор:
Ако в обозначението на акорда се стрещат цифрите 11 или 13, то в него освен 4-та или 6-та степен обезателно трябва да присътства и 7-ма (а понякога и 9-та): С11=С4/7(C4/7/9); D13=D6/7(D6/7/9). Например, легендарната "Venus" ("She's got it") на групата Shocking Blue започва с акорда B11:

       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       x1  |  x7  |  x5  x1   VII
 B11   --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  |  |  |    VIII
      --|----|----|----|----|----|--
       |  x5  |  x4(11)  |    IX
      --|----|----|----|----|----|--
Отделен е случая за акордите, където има 9+. Това е така наречения "смесен" акорд. Той носи в себе си функции както на мажор, така и на минор, тъй като в него присъстват и мажорна терца, и увеличена нона, съвпадаща с минорной терца. По правило, в нея също така присъства и 7-ма степен. Този акорд обичаше да използва в композициите си Джими Хендрикс:
       6  5  4  3  2  1
       o1  |  o7  |  |  |
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  x3  |  |    I
 E7/9+  --|----|----|----|----|----|--
       |  x5  |  |  |  |    II
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  |  x7  x9+(m) III
      --|----|----|----|----|----|--

Въпрос: Какво значат знаците "#" и "b" в обозначенията на акордите?
Отговор:
"#" - това е знака "диез", обозначаващ повишаване с половин тон или с едно прагче надолу по грифа.
"b" - това е знака "бемол", обозначаващ понижаване с половин тон или с едно прагче нагоре по грифа.
Ако тези знаци стоят веднага след буквата, обозначаваща акорда, то се повишава или понижава целия акорд. Например: C# - това е акорда "до-диез-мажор", който можете да получите, премествайки акорда "до-мажор" с едно прагче надолу по грифа. Ако тези знаци стоят пред цифра, то те заменят знаците "+" или "-". Разликата е само в това, че "+" или "-" се поставят не пред, а след цифрата: 7/5+ е същото като 7#5; 7/9- е същото като 7b9 и т.н.

Въпрос: В една книга срещнах акорда Е11+, а в таблицата ТВС няма такава степен 11+. Как да намеря този акорд?
Отговор:
Действително, в някои джазови школи се среща повишена ундецима 11+. Лесно е да се досетим, че тя съвпада с понижената квинта (5-), така и на грифа за 11 степен на следващото прагче се намира именно 5-. Затова акорда E11+ хармонически ще е равен на E7/5-.

Въпрос: Използвайки ТВС, построих акорда Asus (същото като A4) по следния начин:

       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       x1  x4  |  |  x5  x1   V
Asus    --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  x3  |  |    VI
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  x1  |  |  |    VII
      --|----|----|----|----|----|--
А той напълно не се вписва в мелодията на песента. Какво не е наред?
Отговор:
Грешката е в това, че в този акорд не трябва да има 3-та степен. Акорд със знак "sus" (или с цифра 4) има 4-та степен, която се получава при повишаванр на 3-тата степен с половин тон, или с едно прагче надолу по грифа. Затова този акорд следва да се хване така:
       6  5  4  3  2  1
      --|----|----|----|----|----|--
       x1  x4  |  |  x5  x1   V
Asus    --|----|----|----|----|----|--
       |  |  |  |  |  |    VI
      --|----|----|----|----|----|--
       |  |  x1  x4  |  |    VII
      --|----|----|----|----|----|--
Copyright © 1999-2006, www.brdjo.com