www.brdjo.com Начало  ::  Връзки  ::  Login
Вицове

На война ли да се шляем, на войната ний пикаем
Нови вицове:
1.
- Редник Иванов, какво ще направите, ако ви ранят в крака по време на бой?
- Ще падна, господин майор!
2.
В казармата сержантът обяснява устройството на пушката и пита:
- Е, сега разбрахте ли какъв е калибърът на пушка 5,5? Помислете малко. Ако ви попитам какъв цвят е белият кон на Карл IV, какво ще отговорите?
Мълчание. Сержантът крещи:
- Естествено, че бял! Ясно ли е?
Войниците кимат дружно.
- Добре - успокоява се сержантът. - Кажете ми сега какъв е калибърът на пушка 5,5?
- Бял! - прозвучава хоров отговор.
3.
Василий Иванич строил войниците и перчейки се пред тях на коня си, попитал:
- Който е пил вчера, крачка напред!
Никой не помръднал. Василий Иванич пак попитал и този път напред излезли Петка и един войник, лежал в дисципа.
- Значи никой друг не е пил?
Строят мълчи.
- Добре тогава. Ние с Петка и това момче отиваме в селото да си допием, а в това време на останалите Фурманов ще прочете лекция за вредата от алкохола!
4.
Командир на поделение отива сутрин на работа и пита дежурния дали е имало произшествия по време на дежурството. Дежурният отговаря:
- Произшествия нямаше. Само дето умря кучето...
- Е, 'що умря?
- Ами, защото яде от червата...
- Какви черва бе?
- А, на коня дето умря...
- Какъв кон бе?
- Оня дето теглеше цистерната с водата...
- За какво е тази цистерна с вода?
- Ами за пожара...
- Какъв пожар бе?
- Е, нали изгоря щаба...
- Как така изгоря щаба?
- Ами, Петров заспал на пост с цигара и...
- Е, Петров нали не пушеше?
- Ами и на вас да ви откраднат знамето...
5.
На летището пилот-новобранец казва на колегата си:
- Гледай каква свирепа мутра е нарисувана на този изтребител!
- Мълчи, бе! Това е командирът на полка! Просто наднича от кабината.
6.
Офицери решават важен въпрос: колко бутилки водка да се вземат за утрешния пикник. Полковникът:
- Вашите предложения, господин лейтенант.
- Предлагам да вземем по осем бутилки на човек.
- Е, вие сте млад, може би не си спомняте, че преди две години ние взехме по осем бутилки на човек и какъв беше резултата? Изгубихме си автобуса! Не, не става. Вашите предложения, господин капитан.
- Седем бутилки на човек.
- Вие служите при нас малко по-отдавна и би трябвало да си спомните, че преди четири години ние бяхме взели по седем бутилки на човек и какъв беше резултата? Изгубихме радиста! Не става. Вашите предложения, господин майор.
- Шест бутилки водка на човек.
- Е, това вече е непростимо! Вие сте длъжен да си спомняте какво се случи преди три години, когато взехме по шест бутилки. Какво стана? Изгубихме си въдиците, ето какво стана... Не, господа, чуйте моето предложение. Взимаме по десет бутилки водка на човек. Въдици не взимаме, радиста не взимаме и не излизаме от автобуса.
Останалите вицове от тази категория:
1.
- Саид, защо седлото на коня е мокро?
- Стреляха по мене, сър!
2.
В гарнизонно градче, капитанът слага сина си да спи.
- Не ми се спи, татко - капризничи синчето, - искам слончетата да потичат!
- Късно е вече, синко, лягай да спиш.
- Не, не е късно, искам слончетата да потичат, искааааам!
- Ох, какво да правя с теб! - въздиша капитанът, скача, излиза от блока, пресича казармения двор и влиза в спалното помещение:
- Рота, стани! Тревога! Въздушно нападение! Сложи противогазите!
3.
Води се битка. Генералът на червените:
- Събувай гащи и отваряй бузи!
Генералът на белите:
- Събувай гащи, вади и им го вкарвай!
- Стягай и вземай пленници!
- Режи и отстъпвай!
4.
Война... Страхотна битка... Врагът атакува... В окопа един войник пита друг:
- Абе, на какво мирише кръвта?
- Не знам, защо?
- Ако мирише на лайна, значи съм смъртно ранен...
5.
Войник изпраща вкъщи писмо и колет с граната. В писмото пишело: "Скъпа бабо! Ако дръпнеш тази връвчица, аз ще получя три дни отпуск!"
6.
Войник праща от казармата колет на баба си. Вътре има граната и бележка:
- Бабо, ако дръпнеш това кръглото телче дето стърчи, ще получа три дена отпуска.
7.
Войник, дежурен по кухня, носи бака с храна. Среща го генералът и го заговаря. В този момент насреща им се задава ефрейтор. Войникът казва на генерала:
- Г-н генерал, дръж баката да отдам чест на ефрейтора, че ще ни ебе мамата и на двамата.
8.
Връща се пиян лейтенант в къщи. Жена му започва да се кара.
- Тихо, глупачко, вземи шилото, направи на пагона една дупка и сложи тази звездичка.
Зарадвала се жената, взела шило, направила дупка и поставила звездичката.
- А сега, махай останалите!
9.
Генерал казал на ординареца си да му приготви коня, да го нагласи за парад. След като се върнал от парада, генералът каза:
- Какво му беше направил на коня, че всички мене гледаха?
- Сложих му една сламка в задника и непрекъснато му беше натопорчен…
- Шт! Да не чуе генералшата, че ще си стоя с дръжката на метлата в задника...
10.
Инструкторът по тактика пита редник Смит:
- Е, Смит, разбрахте ли, защо е важно за войника по време на атака да не се смущава, да не се обърква или, с други думи казано – да не загуби главата си?
- Да, сър. Ясно ми е. Ако войникът загуби главата си, сетне няма да има къде да сложи каската си!
11.
Командирът на батареята нарежда на млад боец да пази оръдие. След час намира войника да спи в палатката.
- Оръдието е тежко и там човек не може да го открадне. Ако дойдат много хора, аз пък какво ще им сторя. Така че, безсмислено е да стърча до него - оправдава се новобранецът.
12.
Командирът на батареята пристига в поделението и дежурният докладва, че няма нарушения, освен че са счупили лопата.
- Как счупихте лопатата?
- Като заравяхме коня.
- Как умря коня?
- Стряхата падна отгоре му.
- Защо падна стряхата?
- Отнесе я взривната вълна.
- Каква взривна вълна?
- Гръмна склада с боеприпасите.
- Защо гръмна склада?
- Пешо си хвърли фаса вътре.
- Ама той нали не пушеше?
- Пропуши, след като откраднаха знамето по време на неговото дежурство.
- И защо ми каза, че няма произшествия?
- За да не се застреляте като взводния...
13.
Командирът на полка извиква командира на ротата и му казва:
- Пристигна съобщение, че на редник Сабатие вчера е починала майка му. Надявам се, че вие ще му съобщите това колкото се може по-деликатно.
- Слушам, г-н полковник!
Командирът на ротата отива в казармата и командва:
- Рота, строй се! Равнис, мирно! На който вчера е починала майката – две крачки напред!
Никой не мръдва от мястото си.
- Рота, свободни сте! Редник Сабатие, пет денонощия арест за неизпълнение на заповед!
14.
На бойното поле се бият българи и турци. По едно време се чува:
- Хасан
Турчина се изправя и българина го прострелва. След малко пак така и пак... Тогава турчина решил и той да пробва:
- Иван
От другата страна се чува:
- Кой го търси
- Аз! - отговаря турчина и се изправя, а българина пак го прострелва.
15.
На лекция по балистика в казармата, след дълги изчисления, лекторът, подполковник с дългогодишен стаж получава резултат за cos р равен на 1.41. Един от войниците става и възразява:
- Ама г-н подполковник, косинусът не може да бъде по-голям от единица!
На това подполковникът с патос отговаря:
- Абе какво знаете вие! По време на войната и до 3.5 е стигал!
16.
Новобранец за първи път излиза на бойното поле. Влиза в окопа и точно тогава до него избухва бомба. Той стреснато виква:
- Ей, какво правите, бе? Не знаете ли, че тук има хора...
17.
Новобранец идва за пръв път пред окоп. Едва заел мястото си в него и наблизо избухва бомба.
- Ей, какво правите, бе? Не знаете ли, че тук има хора? – извиква уплашено той.
18.
Новобранец се оплаква на старшината:
- Господин старшина, по пръстите на краката ми се появиха гъбички!
- Редник Иванов – бери, печи, яж!
19.
Офицер пита новобранец:
- Какво образование имате?
- Учил съм в Лесли, Лос Анджелос, в Пристънския и Колумбийския университети. Имам две докторски степени, бакалавър съм на точните науки.
Офицерът се обръща към своя колега:
- Запиши: може да чете и пише.
20.
По време на плаване капитанът казал на един от офицерите да определи координатите на кораба им в момента. Офицерът свършил работа и занесъл резултатите на капитана. Когато погледнал, капитанът свалил шапка и започнал да се моли.
- Това, че установихме координатите е моя заслуга, а не на Господ – казал офицерът.
- Така е – отвърнал капитанът, - но според тези изчисления, в момента се намираме в "Свети Петър" в Рим.
21.
Повел попът градчето и насреща му командирът на разположения там полк:
- Отче, къде си повел богомолците?
- Голяма суша, господин полковник. Ще излезем на полето да направим молебен за дъжд.
- Що не каза досега? Ще изкарам войската на занятие и веднага ще завали.
22.
Полковникът огледал казармата и повикал старшината:
- От стрехите висят големи ледени висулки. Ще вземе да падне някоя и да направи беля. Качи някой войник да ги събори, ама го вържете с въже за комина, да не падне, че само нещастни случаи в полка ми липсват...
След пет минути старшината докладва:
- Господин полковник, нещастен случай! Оня новобранец падна от покрива и си счупи крака!
- Нали казах да го вържете с въже!
- Да, ама въжето излезе дълго...
- Бързо, вземай джипката, качвай войника и го карайте в болницата! След пет минути още по-задъхан, старшината докладва:
- Господин полковник, още един нещастен случай!
- ???
- Със същия войник - и другия крак си счупи!
- И как стана това?
- Ами, качихме го в джипката, както наредихте и тръгнахме за болницата. Ама сме забравили да отвържем въжето...
23.
През късната пролет на 1947 г. ген.Славчо Трънски бил на инспекция в гарнизон в Северна България. Било вече месец Май, а основното ядене на войниците било намирисващо кисело зеле. На войнишките оплаквания пред генерала командирът на полка отговорил:
- Проблемът с храната е решен. Киселото зеле свърши. Излезе спанакът...
24.
Редник се оплаква на старшината:
- Палатката ми е дефектна!
- Как така?
- Ти часа след като спря да вали, тя още капе.
25.
Руски офицер е на бал. Танцува с красива и изискана дама. По едно време той се извинява и излиза навън. Като се връща, целия му панталон е намокрен между краката. Сконфузена, за да замаже положението, дамата пита:
- Извинете, дъжд ли вали навън?
- Не. Духа вятър.
26.
Старшина пита войник:
- Редник, защо си целия бинтован?
- Ами от една табелка.
- Че каква е тая табелка?
- Ами там пише "мини" и аз минах.
27.
Старшина пита новобранец:
- Какъв си бил в цивилния живот?
- Данъчен инспектор.
- Добре, значи ти ще будиш ротата сутрин.
- Защо?
- Вече си свикнал всички да те мразят
28.
Старшина пред новобранци:
- Който говори неясно и неразбрано е пълен идиот. Разбрахте ли?
- Не.
Copyright © 1999-2006, www.brdjo.com