www.brdjo.com Начало  ::  Връзки  ::  Login
Вицове

Тостове или за какво да мушнем следващите 50
1.
Don't drink water, fush fucks in it!
2.
В смесена компания:
За милите, красивите, добрите, умните, привлекателните - за нас, мъже!
3.
Гола жена с пистолет в pъка влиза в мъжката баня. Мъжете като я видели се прикрили с тасовете. Тя насочила пистолета към тях:
- Горе ръцете! - Мъжете вдигнали ръце... а тасовете останали да висят.
И така, да пием за великата сила, която държи тасовете!
4.
Две жени разговарят. Една пита:
- Как познаваш на кой мъж колко му е дълъг?
- По ръцете, колкото повече са им оголени ръцете от ръкавите, толкова е по-голям.
Първата решила да провери. Поканила един с дълги ръкави, един с навити до лактите ръкави и един с къс ръкав, преспала с тях и се оказало вярно. Да пием за мъжете по потници!
5.
Една жена отишла на плаж. На плажа имало вързано едно магаре. Тя се съблякла гола, магарето я гледа. Влязла да се къпе, а магарето я гледа. Излязла, легнала да се пече, а магарето пак я гледа. Да пием за жените, чийто мъже не са магарета!
6.
Едно време един цар щял да заминава на война. За да го чака дъщеря му (защото тя искала да се жени), той я заключил в една висока кула. Като се върнал от войната, я заварил бременна. И така, колкото пъти той ходил на война и я заключвал в кулата, все я намирал бременна. Да пием за Карлсон, който живее на покрива!
7.
Живял в древността един падишах, който си имал звездоброец. И казал един ден падишахът на звездоброеца:
- Ти винаги ми казваш истината и затова ще ти дам да си избереш една от моите три жени!
Звездоброецът попитал и трите жени колко прави 2+2. Първата отговорила "Три". "Икономична жена" – помислил си звездоброецът. Втората казала "Четири". "Брей, умна жена!" – помислил си звездоброецът. А третата отговорила "Пет". "Щедра жена" – рекъл си той. Но коя жена избрал в крайна сметка звездоброецът? Тази с най-големите цици! Така че да пием за красивите жени!
8.
Живял някога един Дракон. Всеки месец той долитал в селото и изяждал по една девственица. Нека пием за това Драконът да долети в нашия град, за да умре от глад!
9.
Живяла някога прекрасна принцеса, която си имала своя любим мъж. Но бащата на принцесата не им позволил да се оженят. Тогава красавицата избягала от двореца заедно с любимия си, а бащата пуснал след тях потеря. Пътят отвел влюбените до върха на една скала. Тогава принцесата казала:
- Няма да можем да живеем заедно, защото хората на баща ми ни настигат! Нека скочим от тази скала – така поне в смъртта ще бъдем заедно завинаги!
Любимият се съгласил и скочил първи от скалата. А принцесата изведнъж се отказала и се прибрала от скалите, като по-късно се оженила за съответния принц. Така че – да пием за това винаги да даваме път на жените!
10.
За виновников тоpжества; За pодителей; За тех, кто в моpе; За тех, кто в моpге; За пpисущщх зздесь ддам; За пpисущщх зздесь недам; Зза вссех пpсущщщх; Зза отсущщщхх ззддессь ддам;
11.
Имало една страна, в която всички ходели голи и се поздравявали, слагайки ръце на раменете си. Отишъл един нашенец, съблякъл се, но го досрамяло и си взел шапката, за да се прикрива. Срещнала го една съблазнителна мадама, приближила се до него и сложила ръце на раменете му. Той срам, не срам, пуснал шапката и сложил ръцете си на раменете й, но шапката не паднала. Да пием за силата, която държи шапката!
12.
Когато жените минават през реките, винаги си вдигат полите. Да пием да са винаги пълноводни реките!
13.
Късно през нощта един монах се връщал към манастира, но по пътя се отбил в една страноприемница, за да похапне. Там го посрещнала красива млада жена. Тя го нагостила, но когато тръгнал да си ходи – вратата се оказала заключена. Тогава жената казала:
- Изпълни едно от трите ми желания – или изпий бутилка шампанско, или заколи овца, или прекарай нощта с мен!
Монахът се ужасил от тези греховни желания, но – какво да прави – нали трябва да се прибере в манастира – съгласил се да изпие шампанското. То, обаче, така го ударило в главата, че той хванал ножа, заклал една овца, след което преспал с красивата стопанка.
Вдигам тост за това всички желания на жените винаги да се изпълняват!
14.
Майка и дъщеря отишли на плажа. Момиченцето по едно време дотичало при майка си и попитало:
- Мамо, мамо, а защо някой чичковци имат много в банските си, а други – малко?
Майката се смутила и рекла:
- Знаеш ли, дъще, просто някои чичковци са богати, а други – бедни, затова е така!
Момиченцето си поиграло още малко, дотичало пак при мама си и извикало:
- Мамо, мамо, а ето онзи чичко те гледа и забогатява направо пред очите ми!
Да пием за жените, които правят мъжете богати!
15.
Нека си представим, че жената е роза, а мъжът – вода. Какво е необходимо, за да не увяхва розата? Да я натопим във вода? Да! Но, освен това, водата трябва често да се сменя! Да пием за това жените да са вечно свежи и красиви!
16.
Оре си Маша трактористката необятната целина на колхоз "Красный пролетарий". Изведнъж плугът се натъкнал на нещо твърдо и тракторът спира. Поразравя Маша и открива царски ковчег, в който спи царският син - от хубав, по-хубав. Не се въздържала Маша, целува го право в устата и както става в приказките, момъкът възкръсва.
- Благодаря ти, Маша, че ми върна живота - прошепва той. - Кажи ми три свои желания, които ще изпълня веднага!
Позамислила се Маша, погледнала го право в очите и отсякла:
- Имам само едно желание, което искам да изпълниш три пъти!
Напънал се царският син, изпълнил Машиното желание, но не издържал и издъхнал. Да пием за Маша трактористката, която не допусна да се върне старият феодален строй!
17.
По какво се отличават жените от дипломатите? Ако един дипломат казва "Да", то това означава "Може би", а ако една жена казва "Не", то това също означава "Може би". Ако дипломатът казва "Може би", то това означава "Не", но ако жената казва "Може би" – това си е чисто "Да". Ако дипломатът казва "Не", то това не е никакъв дипломат, а ако жената казва "Да", то що за жена е тогава!? Дайте да пием за дипломатичните жени!
18.
Пътувал един кораб, но станала авария и той потънал. Спасили се само трима мъже. Първият като се уморил да плува казал:
- Да се появят толкова дърва, колкото пъти ми е изневерявала жената! - и мигом се посипали дървета. Той се хванал за тях и се спасил. Същото станало и с другите мъже. Да пием за жените, които не оставят мъжете си в беда!
19.
Слънцето съблича жените само по бански. Да пием за мъжете по-силни от слънцето!
20.
Съществува такъв обичай: когато се роди момиче – засаждат дърво, а когато девойката се превърне в жена – отрязват дървото!
Така че – да пием за "Greenpeace"!
21.
Три вдовици били в дълбока дупка. Първата казала:
- Да се появи стълба с толкова стъпала, колкото пъти ми е изневерявал мъжът ми! - появила се стълба по-висока от дупката и тя излязла. Стълбата изчезнала. Същото казала и втората и тя се спасила. Но когато третата казала същите думи, не се появила никаква стълба и тя седнала да плаче. Да пием да няма никога сълзи в женските очи!
22.
Я пью за то, чтоб нам давали...
награды, ордена, медали.
Чтоб в нужный миг всегда поднялся...
И никогда не опускался...
Вином наполненный БОКАЛ!!!
Copyright © 1999-2006, www.brdjo.com