www.brdjo.com Начало  ::  Връзки  ::  Login
Именник
Името - дар или бреме  ::  Българските имена  ::  Астрология на името  ::  Светци
 А  З  Ф  Ш  Щ  Ю  Я 
Търсено име:   

ФАНИ  кратка форма на Фиданка или Стефана
ФАТИМА  въздържание /арабски/. Името на дъщерята на пророка Мохамед
ФАТМА  форма на Фатима
ФАТМЕ  форма на Фатима
ФИДАН  малко дръвче /славянски/. Пожелание детето да бъде здраво и гъвкаво като фиданка. Фидан празнува на Цветница
ФИДАНА  малко дръвче /славянски/. Пожелание детето да бъде здраво и гъвкаво като фиданка. Фидан празнува на Цветница
ФИДАНКА  малко дръвче /славянски/. Пожелание детето да бъде здраво и гъвкаво като фиданка. Фидан празнува на Цветница
ФИЛИАНА  женска форма на Филип
ФИЛИП  който обича конете (от гръцки phil - обичам, hyppo - кон). Името на един от апостолите, на 5 испански и 6 френски крале, както и на Филип II Македонски - баща на Александър Велики и основател на Пловдив. На 14 ноември църквата отбелязва деня на Св. ап. Филип
ФИЛИПА  женска форма на Филип. Денят на Св. ап. Филип е 14 ноември
ФИЛКО  форма на Филип
ФИЛОМИР  форма на Филип
ФИЛОМИРА  женска форма на Филомир
ФИЛОСЛАВ  форма на Филип
ФИЛОСЛАВА  женска форма на Филослав
ФИЛЧО  форма на Филип
ФИЛЬО  форма на Филип
ФИНКА  кратка форма на Фиданка, срещана в северозападна България
ФИЧО  форма на Филип
ФЛОРА  цвете (от латинското florus). Името на римската богиня на цветята
ФЛОРИНА  форма на Флора
ФРАТЬО  брат (от румънското frate)
ФРЕДЕРИК  мирен господар (от немски frid - мир, ric - господар)
ФРЕДЕРИКА  женска форма на Фредерик
ФРЕДРИК  мирен господар (от немски frid - мир, ric - господар)
ФРЕДРИКА  женска форма на Фредрик
 
Copyright © 1999-2006, www.brdjo.com