www.brdjo.com Начало  ::  Връзки  ::  Login
Именник
Името - дар или бреме  ::  Българските имена  ::  Астрология на името  ::  Светци
 А  З  Ф  Ш  Щ  Ю  Я 
Търсено име:   

ШАНА  видоизменено от Анастасия
ШАНИ  галена форма от Щилиян, някъде - от Александър
ШАРЕН  от шарен
ШАРИЛ  от диал. шарил - "бояджия"
ШАРКО  от шарен в смисъл "хубав"; сравни с Хубен
ШАРЛОТА  от фр. Charlotte. Рядко срещано име.
ШАТЕ  може би от ар.-тур. sаtir - "весел, радостен"
ШЕНА  съкратено от Поликсена, Арсена или др. подобно име с преход на с в ш
ШИБИЛ  от турско (или циганско) лично име Шибил
ШИБОЙКО  от цветето шибой
ШИНА  далечно видоизменение от Сийка, Анастасия
ШИРКА  от Сиро или от пер.-тур. sir - "лъв, храбрец"
ШИРО  от Сиро или от пер.-тур. sir - "лъв, храбрец"
ШИШМАН  име на български владетел, запазено в народни песни и предания
ШИШО  съкратено от Шишман
ШУМКА  женска форма на Шумо
ШУМКО  форма на Шумо
ШУМО  пожелателно име: а) да шуми, да се движи, да говори, да радва близките си; б) да е жизнен като зелена шума
 
Copyright © 1999-2006, www.brdjo.com