www.brdjo.com Начало  ::  Връзки  ::  Login
Именник
Името - дар или бреме  ::  Българските имена  ::  Астрология на името  ::  Светци
 А  З  Ф  Ш  Щ  Ю  Я 
Търсено име:   

ЩЕРИОН  от гр. stereono - "закрепявам"
ЩЕРИЯН  форма на Щерьо
ЩЕРЬО  от гр. stereos - "твърд, здрав"
ЩЕРЯН  форма на Щерьо
ЩЕРЯНА  форма на Щерьо
ЩИЛИЯН  вместо Стилиян - типично за Сливенския край
ЩИЛИЯНА  вместо Стилияна
ЩИЛЯНА  вместо Стилияна
ЩЪРБЕН  от щърб - "с телесен недостатък" - защитно име
ЩЪРБО  от щърб - "с телесен недостатък" - защитно име
ЩЪРБЬО  от щърб - "с телесен недостатък" - защитно име
 
Copyright © 1999-2006, www.brdjo.com