www.brdjo.com Начало  ::  Връзки  ::  Login
Именник
Името - дар или бреме  ::  Българските имена  ::  Астрология на името  ::  Светци
 А  З  Ф  Ш  Щ  Ю  Я 
Търсено име:   

ЮДИТА  евр. "славословие" - библейско име
ЮЛА  женска форма на Юлиян. 16 юли: денят на Мчца Юлия
ЮЛИ  от лат. Julius - римско родово име
ЮЛИАН  с мека коса (от гръцкото ioulos) или наследник на Йов (Йов е другото име на Юпитер) (от латинската фамилия Jovilios). 16 юли: денят на Мчца Юлия. От лат. Julianus - име на календарен светия, преосмислено по месец юли
ЮЛИАНА  женска форма на Юлиан. 16 юли: денят на Мчца Юлия
ЮЛИЙ  от лат. Julius - римско родово име
ЮЛИТА  лат. Julita - име от православния календар
ЮЛИЯ  женска форма на Юлиян. 16 юли: денят на Мчца Юлия
ЮЛИЯН  с мека коса (от гръцкото ioulos) или наследник на Йов (Йов е другото име на Юпитер) (от латинската фамилия Jovilios). 16 юли: денят на Мчца Юлия
ЮЛИЯНА  женска форма на Юлиян. 16 юли: денят на Мчца Юлия
ЮЛКА  женска форма на Юлиян. 16 юли: денят на Мчца Юлия
ЮРА  рус. Юрий - разпространило се по името на Юрий Венелин (сравни Венелин), а в по-късно време - по името на Юрий Гагарин
ЮРИ  форма на Георги, рус. Юрий - разпространило се по името на Юрий Венелин (сравни Венелин), а в по-късно време - по името на Юрий Гагарин
ЮРИЙ  рус. Юрий - разпространило се по името на Юрий Венелин (сравни Венелин), а в по-късно време - по името на Юрий Гагарин
ЮСТИН  от лат. justinus "справедлив"
ЮСТИНИЯ  от лат. justinus "справедлив"
ЮСТИНИЯН  лат. Justinianus - име на византийски императори
ЮСТИНИЯНА  лат. Justinianus - име на византийски императори
ЮСУФ  арабска форма на Йосиф
 
Copyright © 1999-2006, www.brdjo.com